Paslaugos

 • TRADICINIAI APSAUGOS NUO ŽAIBO SPRENDIMAI GYVENAMIESIEMS NAMAMS;
 • NAUJOS KARTOS NEGENDANTYS AKTYVŪS INGESCO PDC ŽAIBOLAIDŽIAI;
 • ŽAIBOSAUGA DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS PASTATAMS;
 • ŽAIBOSAUGA SAULĖS JĖGAINĖMS;
 • ĮŽEMINIMAS;
 • B+C, D KLASĖS APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ;
 • ELEKTROS INSTALIACIJA;
 • ELEKTROS INSTALIACIJOS PRIDAVIMAS VALSTYBINEI ENERGETIKOS INSPEKCIJAI.

 


 ŽAIBOSAUGA


 

Mes žinome, ką darome ir darome tai, ką geriausiai mokame. Atsakingai parinksime ir įrengsime patikimą apsaugos nuo žaibo sistemą, kuri atitiks visus naujausius reikalavimus (STR 2.01.06:2009). Suruošta dokumentacija pilnai atitiks visus keliamus naujausius reikalavimus, su kuria bus galima priduoti namą gaisrininkui ar pigiau apsidrausti draudime.

Žaibo išlydis ir padaroma žala pastatui yra sudėtingas procesas, todėl būtina, kad žaibolaidžio sistemą įrengtų ir suprojektuotų sertifikuoti specialistai, o ne „savamoksliai“. Šiuo metu Lietuvos rinkoje „savamoksliai“ skelbiasi įrengiantys žaibosaugos sistemas už pusę kainos, bet ne visada pigiausias variantas yra geriausias.

Žaibosauga– tai komplektas priemonių, kurios užtikrina įvairių pastatų, žmonių saugumą nuo gaisro, sugriovimo ar sužalojimo po žaibo išlydžio. Paprastai žaibosaugos sistemos skirstomos į:

 • išorinę apsaugą – apsaugą nuo tiesioginio žaibo smūgio, įskaitant žaibo priėmiklius, žaibo srovės nuvediklius ir įžeminimą;
 • vidinę apsaugą – apsaugą nuo aukšto potencialo bei žaibo elektromagnetinio impulso poveikio, potencialų suvienodinimo sistemos, naudojant impulsinius ar varistorinius kompleksinius viršįtampių iškroviklius ir ribotuvus.

 


ĮŽEMINIMAS


 

Įrenginėjant tiek aktyvinius, tiek tradicinius (pasyvinius) žaibolaidžius labai svarbią vietą užima įžeminimas. Neretai pasitaiko, kad dėl žinių bei informacijos stygiaus apsauga nuo žaibo sumontuojama nekokybiškai, todėl toks žaibolaidis vėliau atneša daugiau bėdos nei naudos.

Remiantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.06:2009„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, svarbu, kad kiekvienas įžeminimo laidininkas būtų tinkamai sujungtas su įžemintuvu ir atitiktų šiuos reikalavimus:

 • Įžemintuvo varža būtų ne didesnė kaip 10 omų;
 • Dėl žaibo išlydžio geresnio sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai ir visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti tarpusavyje sujungti.

 


APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ


 

B+C iškroviklius sumontuosime elektros skyde, jei jame bus reikalingos vietos. Kitu atveju. padovanosime iškroviklius užsakovui arba, užsakovo prašymu, atskirai susitarsime dėl sumontavimo.

Šiuolaikiniuose žemos įtampos elektros tinkluose vis daugiau naudojama elektros įrenginių, kurie yra jautrūs viršįtampiams.Viršįtampis – tai laikinasis elektromagnetinio lauko energijos perteklius elektrinės grandinės dalyje.

Elektros grandinėse atsirandantys viršįtampiai skirstomi į vidinius, atmosferinius ir statinius. Atmosferiniai viršįtampiai atsiranda, kai žaibo išlydis pataiko į elektros tinklo įrangą arba netoli jos (ant namo įrengtą žaibolaidį). Pavojingiausiais laikomi atmosferiniai viršįtampiai, plintantys iki 1,5 km atstumu nuo pastato. Žaibo išlydis patekęs į elektros maitinimo tinklą sukelia iki 100 kV įtampą, kuri elektros tinklo laidininkuose indukuoja nuo kelių iki keliolikos dešimčių kV įtampas, o mūsų namuose esanti elektroninė įranga ir buitiniai prietaisai atlaiko ne didesnius nei 1,5 kV viršįtampius. Lietuvoje Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT) reikalauja, kad gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo viršįtampių, įrengiant įvadinėje spintoje viršįtampių ribotuvus, kai yra orinis įvadas. Pagrindinis viršįtampių ribotuvo elementas – varistorius.

Normalaus darbo metu viršįtampių ribotuvo elementas – varistorius – yra prijungtas prie elektros tinklo. Varistorio apsauginis poveikis pasireiškia tuomet, kai jo gnybtų įtampa staiga pakyla. Tada jis praleidžia išlydžio srovę į žemę per keliasdešimt nanosekundžių, apsaugodamas jautrius viršįtampiams elektros įrenginius. Viršįtampiai gali nepataisomai sugadinti apsaugos signalizacijas, video sistemas, kompiuterius, plazminius televizorius ir kitą brangią buitinę techniką. Kuo mažesni įtampos svyravimai, tuo elektros įrenginiai tarnaus ilgiau. Įtampos lygis juose negali būti didesnis už didžiausią darbinę įtampą.